Birgitta Heiling

Start ] bilder ] porträtt ] utsmyckningar ] cv ]


Detaljer och närbilder från Den röda tråden, mosaik material smalti och sten, till Åbyskolan,
 Lagan, Ljungby kommun 2010

...och hela mosaiken:

 Den kloka ugglan tar tag i den röda tråden från Yllet i Lagan och visar på att det är viktigt
     att känna sin historia. Ugglan pekar samtidigt på skatten som man kanske når när man
 söker kunskap.            

©Birgitta Heiling 2010